SZAKTERÜLETEK

Életciklus-vizsgálat (LCA)
A környezeti életciklus-vizsgálat (Life-Cycle Assessment, LCA) egy termék teljes életciklusán keresztül (a nyersanyag kitermelésétől a gyártáson, szállításon és használaton keresztül egészen a hulladék ártalmatlanításáig) a térben és időben távol lévő potenciális környezeti hatásokat összegzi és számszerűsíti, az ISO 14040 és 14044-es szabványok szerint.
Kapcsolódó projektek, tanulmányok→


Környezettechnika
A környezettechnika célja a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentése, illetve megszüntetése; a természeti erőforrások ésszerű felhasználása, hulladékszegény technológiák kialakítása, és azok működtetése. Technológiai megoldásokat nyújt a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására.
Kapcsolódó projektek, tanulmányok→


Geoinformatika
A földrajzi információs vagy geoinformatikai rendszerek (Geographical Information Systems, GIS) a Földet, mint közvetlen környezetünket leíró térbeli adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, elemzésére, a levezetett információk megjelenítésére, a földrajzi jelenségek megfigyelésére, modellezésére szolgálnak.
Kapcsolódó projektek, tanulmányok→

Reklámok